Skip to content

Naša spoločnosť už viac ako 25 rokov vykonáva odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení tlakových a plynových pre firmy, súkromné osoby aj bytové spoločenstvá a to najmä v Trenčianskom a Nitrianskom kraji ale sme schopný pôsobiť na celom území SR. 

Ponuka služieb:

 Revízna činnosť:                                                                                                                                                   – odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení tj. kotlov, tlakových nádob, potrubí v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.                                                                                                                              – odborné prehliadky a skúšky  plynových zariadení tj. regulačných staníc, kotlov, pecí, horákových radov, potrubí, prietokových ohrievačov vody v zmysle vyhlášky MPSVaR SR   č. 508/2009 Z.z.                                 – odborné prehliadky nízkotlakových kotolní v zmysle vyhlášky SUBP č. 25/1984  Z.z.  v znení n. p. NTL     kotolní so sumárnym inštalovaným výkonom nad 50 kW .

Školenia:                                                                                                                                                                  – odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových a plynových v zmysle vyhlášky       č. 508/2009 Z.z. 

Doplnková činnosť:                                                                                                                                               – vypracovanie miestneho prevádzkového poriadku pre tlakové, plynové zariadenie a kotolne                          – vypracovanie prevádzkového denníka pre tlakové, plynové zariadenie a kotolne                                            – zabezpečenie výstražných štítkov a tabuliek