Skip to content

Plynové zariadenia

                                   Technické zariadenia plynové – skupiny A

určené na:                                                                                                                                                                    f – znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa              g – rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod                              h – spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW

                                  Technické zariadenia plynové – skupiny B

určené na: f – znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 m3/h         g – rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 m3/h vrátane, okrem acetylénovodu          h – spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane