Skip to content

Školenia

Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie obslúh tlakových nádob stabilných v rozsahu Ab1, Bb1 a plynových zariadení skupiny Bf, g, h s výkonom do 100kW.