Skip to content

Tlakové zariadenia

                     Technické zariadenia tlakové – skupiny A

a3 – parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8t/h  do  50t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 5,8MW do 35 MW vrátane (III. trieda)          a4 – parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom do 5,8MW (IV. trieda)    b1 – tlaková nádoba stabilná, ktorá neobsahuje nebezpečné plyny alebo kvapaliny                b2 – tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nebezpečné plyny alebo kvapaliny

                    Technické zariadenia tlakové – skupiny B

a – kotol parný a kvapalinový nad 100kW (V. trieda)                  b1 – tlaková nádoba stabilná, ktorá neobsahuje nebezpečné plyny alebo kvapaliny                b2 – tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nebezpečné plyny alebo kvapaliny                e2 – potrubné vedenie s pracovnou látkou vodná para                     f1 – bezpečnostné  príslušenstvo, ktoré chráni zariadenie pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku (poistné ventily)